Polityka prywatności

Oto zaktualizowany tekst polityki prywatności, uwzględniający nazwę firmy MDI Studio i adres siedziby:


Polityka prywatności MDI Studio

Ostatnia aktualizacja: 09.11.2023

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób firma MDI Studio, z siedzibą w Lublinie przy ul. Stefczyka 5/21, 20-151 Lublin („MDI Studio”), gromadzi, przechowuje, używa i chroni Twoje dane osobowe.

1. Jakie dane osobowe gromadzimy

Gromadzimy różne rodzaje danych osobowych w zależności od tego, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej oraz jakie usługi świadczymy. Przykłady danych, które możemy gromadzić, obejmują:

 • Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.
 • Informacje o Twoim urządzeniu, takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki, system operacyjny.
 • Informacje o Twojej aktywności na stronie, takie jak odwiedzone strony, czasy dostępu.

2. Cel gromadzenia danych

Gromadzimy Twoje dane osobowe w celu:

 • Świadczenia usług reklamowych, produkcji i sprzedaży produktów.
 • Obsługi zapytań i kontaktu z Tobą.
 • Poprawy jakości naszych usług i dostosowywania ich do Twoich potrzeb.
 • Realizacji zobowiązań prawnych i rozwiązywania sporów.

3. Podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie różnych podstaw prawnych, w tym:

 • Wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
 • Wykonania umowy, której jesteś stroną.
 • Spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4. Udostępnianie danych osobowych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim w określonych przypadkach, takich jak:

 • Dostawcom usług, którzy pomagają nam w świadczeniu usług, takich jak hosting, analiza danych.
 • Władzom państwowym, jeśli jest to wymagane zgodnie z przepisami prawa.

5. Bezpieczeństwo danych

Działamy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, aby chronić Twoje dane osobowe przed dostępem, ujawnieniem lub utratą. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych.

6. Twoje prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, masz pewne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w tym prawo do:

 • Dostępu do swoich danych i ich sprostowania.
 • Usunięcia swoich danych.
 • Ograniczenia przetwarzania.
 • Przenoszenia danych do innego podmiotu.
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

7. Kontakt

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące polityki prywatności MDI Studio lub przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem Ul.Stefczyka 5/21 20-151 Lublin lub za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@mdistudio.eu.

Niniejsza polityka prywatności może być okresowo aktualizowana, dlatego zachęcamy do regularnego sprawdzania zmian. Ostatnia aktualizacja została dokonana 09.11.2023.